Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2011
Erstellt am 01-Nov-2011 00:58 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2011
Summe der Anfragen 305
Summe der Dateien 85
Summe Seiten 177
Summe Besuche 134
Summe in kb 271
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 35
Summe der unterschiedlichen URLs 44
Summe der unterschiedlichen Verweise 19
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 14
Anfragen pro Tag 9 30
Dateien pro Tag 2 7
Seiten pro Tag 5 17
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 4 9
kb pro Tag 9 65
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 27.87% 85
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 27.87% 85
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 44.26% 135

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7 2.30% 2 2.35% 4 2.26% 4 2.99% 3 8.57% 1 0.44%
2 4 1.31% 1 1.18% 2 1.13% 2 1.49% 2 5.71% 5 1.67%
3 10 3.28% 4 4.71% 5 2.82% 4 2.99% 4 11.43% 8 3.01%
4 9 2.95% 3 3.53% 5 2.82% 5 3.73% 4 11.43% 6 2.10%
5 7 2.30% 4 4.71% 5 2.82% 5 3.73% 4 11.43% 58 21.25%
6 14 4.59% 5 5.88% 8 4.52% 8 5.97% 6 17.14% 9 3.30%
7 6 1.97% 2 2.35% 4 2.26% 4 2.99% 3 8.57% 1 0.41%
8 24 7.87% 5 5.88% 15 8.47% 8 5.97% 8 22.86% 5 1.67%
9 30 9.84% 6 7.06% 7 3.95% 6 4.48% 4 11.43% 5 1.88%
10 17 5.57% 5 5.88% 11 6.21% 9 6.72% 8 22.86% 3 0.96%
11 9 2.95% 4 4.71% 5 2.82% 4 2.99% 4 11.43% 15 5.40%
12 11 3.61% 5 5.88% 8 4.52% 6 4.48% 4 11.43% 11 4.16%
13 5 1.64% 2 2.35% 3 1.69% 3 2.24% 3 8.57% 1 0.36%
14 4 1.31% 1 1.18% 2 1.13% 2 1.49% 2 5.71% 4 1.39%
15 19 6.23% 5 5.88% 14 7.91% 6 4.48% 3 8.57% 16 5.81%
16 5 1.64% 0 0.00% 4 2.26% 4 2.99% 1 2.86% 0 0.07%
17 8 2.62% 2 2.35% 5 2.82% 4 2.99% 2 5.71% 8 3.07%
18 5 1.64% 1 1.18% 3 1.69% 3 2.24% 3 8.57% 1 0.23%
19 10 3.28% 5 5.88% 7 3.95% 4 2.99% 3 8.57% 65 24.02%
20 16 5.25% 7 8.24% 9 5.08% 6 4.48% 6 17.14% 21 7.62%
21 18 5.90% 6 7.06% 8 4.52% 7 5.22% 5 14.29% 10 3.50%
22 4 1.31% 2 2.35% 3 1.69% 2 1.49% 2 5.71% 5 1.73%
23 22 7.21% 3 3.53% 17 9.60% 6 4.48% 4 11.43% 8 2.96%
24 5 1.64% 1 1.18% 3 1.69% 3 2.24% 1 2.86% 1 0.20%
25 5 1.64% 1 1.18% 3 1.69% 3 2.24% 1 2.86% 1 0.23%
26 4 1.31% 0 0.00% 2 1.13% 2 1.49% 1 2.86% 0 0.13%
27 6 1.97% 1 1.18% 3 1.69% 3 2.24% 1 2.86% 5 1.69%
28 5 1.64% 0 0.00% 3 1.69% 3 2.24% 1 2.86% 0 0.13%
29 3 0.98% 0 0.00% 2 1.13% 2 1.49% 1 2.86% 0 0.07%
30 5 1.64% 1 1.18% 3 1.69% 3 2.24% 2 5.71% 1 0.27%
31 8 2.62% 1 1.18% 4 2.26% 4 2.99% 2 5.71% 1 0.30%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 9 2.95% 0 2 2.35% 0 6 3.39% 0 1 0.36%
1 0 13 4.26% 0 3 3.53% 0 7 3.95% 0 8 3.05%
2 0 5 1.64% 0 2 2.35% 0 4 2.26% 0 11 4.14%
3 0 5 1.64% 0 1 1.18% 0 3 1.69% 0 1 0.20%
4 0 10 3.28% 0 2 2.35% 0 5 2.82% 0 12 4.27%
5 0 12 3.93% 0 4 4.71% 0 6 3.39% 0 2 0.78%
6 0 8 2.62% 0 1 1.18% 0 4 2.26% 0 5 1.81%
7 0 4 1.31% 0 2 2.35% 0 3 1.69% 0 4 1.46%
8 0 29 9.51% 0 4 4.71% 0 20 11.30% 0 10 3.70%
9 0 12 3.93% 0 6 7.06% 0 8 4.52% 0 3 0.97%
10 0 3 0.98% 0 2 2.35% 0 2 1.13% 0 1 0.35%
11 0 6 1.97% 0 2 2.35% 0 3 1.69% 0 1 0.43%
12 0 12 3.93% 0 3 3.53% 0 7 3.95% 0 6 2.14%
13 0 29 9.51% 0 10 11.76% 0 16 9.04% 0 12 4.30%
14 0 15 4.92% 0 8 9.41% 0 8 4.52% 0 15 5.42%
15 0 16 5.25% 0 2 2.35% 0 9 5.08% 0 2 0.69%
16 0 4 1.31% 0 3 3.53% 0 3 1.69% 0 1 0.40%
17 0 12 3.93% 0 4 4.71% 0 8 4.52% 0 2 0.74%
18 0 18 5.90% 0 6 7.06% 0 12 6.78% 1 20 7.42%
19 0 14 4.59% 0 6 7.06% 0 8 4.52% 1 18 6.71%
20 0 20 6.56% 0 4 4.71% 0 5 2.82% 2 61 22.63%
21 0 20 6.56% 0 5 5.88% 0 8 4.52% 2 67 24.73%
22 0 13 4.26% 0 1 1.18% 0 11 6.21% 0 2 0.77%
23 0 16 5.25% 0 2 2.35% 0 11 6.21% 0 7 2.52%

Top 23 von 44 URLs
# Anfragen kb URL
1 54 17.70% 16 5.94% /
2 27 8.85% 6 2.38% /usage/usage_201106.html
3 17 5.57% 19 7.13% /usage/usage_201105.html
4 6 1.97% 113 41.55% /usage/usage_201103.html
5 5 1.64% 6 2.31% /usage/usage_201101.html
6 5 1.64% 7 2.50% /usage/usage_201102.html
7 4 1.31% 2 0.73% /usage/
8 4 1.31% 7 2.52% /usage/usage_201002.html
9 4 1.31% 4 1.57% /usage/usage_201007.html
10 3 0.98% 4 1.31% /usage/usage_201001.html
11 3 0.98% 13 4.71% /usage/usage_201004.html
12 3 0.98% 13 4.71% /usage/usage_201109.html
13 2 0.66% 0 0.18% /usage/menu.html
14 2 0.66% 7 2.66% /usage/usage_201006.html
15 2 0.66% 0 0.00% /usage/usage_201104.html
16 1 0.33% 4 1.52% /usage/usage_201003.html
17 1 0.33% 4 1.55% /usage/usage_201005.html
18 1 0.33% 4 1.55% /usage/usage_201008.html
19 1 0.33% 5 1.95% /usage/usage_201009.html
20 1 0.33% 4 1.49% /usage/usage_201011.html
21 1 0.33% 4 1.54% /usage/usage_201012.html
22 1 0.33% 0 0.00% /usage/usage_201107.html
23 1 0.33% 0 0.00% /usage/usage_201108.html

Top 10 von 44 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6 1.97% 113 41.55% /usage/usage_201103.html
2 17 5.57% 19 7.13% /usage/usage_201105.html
3 54 17.70% 16 5.94% /
4 3 0.98% 13 4.71% /usage/usage_201004.html
5 3 0.98% 13 4.71% /usage/usage_201109.html
6 2 0.66% 7 2.66% /usage/usage_201006.html
7 4 1.31% 7 2.52% /usage/usage_201002.html
8 5 1.64% 7 2.50% /usage/usage_201102.html
9 27 8.85% 6 2.38% /usage/usage_201106.html
10 5 1.64% 6 2.31% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 54 17.70% 50 38.17% /
2 27 8.85% 25 19.08% /usage/usage_201106.html
3 17 5.57% 17 12.98% /usage/usage_201105.html
4 6 1.97% 6 4.58% /usage/usage_201103.html
5 5 1.64% 4 3.05% /usage/usage_201101.html
6 5 1.64% 4 3.05% /usage/usage_201102.html
7 4 1.31% 3 2.29% /usage/
8 4 1.31% 3 2.29% /usage/usage_201002.html
9 3 0.98% 3 2.29% /usage/usage_201004.html
10 3 0.98% 2 1.53% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 54 17.70% 48 36.92% /
2 27 8.85% 26 20.00% /usage/usage_201106.html
3 17 5.57% 14 10.77% /usage/usage_201105.html
4 6 1.97% 6 4.62% /usage/usage_201103.html
5 5 1.64% 5 3.85% /usage/usage_201101.html
6 5 1.64% 5 3.85% /usage/usage_201102.html
7 4 1.31% 4 3.08% /usage/usage_201002.html
8 4 1.31% 4 3.08% /usage/usage_201007.html
9 3 0.98% 3 2.31% /usage/usage_201109.html
10 4 1.31% 2 1.54% /usage/

Top 30 von 35 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 58 19.02% 6 7.06% 19 7.14% 21 15.67% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
2 33 10.82% 4 4.71% 11 4.21% 18 13.43% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
3 30 9.84% 18 21.18% 72 26.50% 12 8.96% b3091190.crawl.yahoo.net
4 26 8.52% 6 7.06% 5 1.98% 4 2.99% sticker03.yandex.ru
5 20 6.56% 1 1.18% 4 1.38% 3 2.24% sticker01.yandex.ru
6 18 5.90% 0 0.00% 1 0.46% 9 6.72% crawl-66-249-71-122.googlebot.com
7 16 5.25% 1 1.18% 8 2.90% 8 5.97% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
8 15 4.92% 2 2.35% 6 2.09% 8 5.97% crawl-66-249-72-180.googlebot.com
9 10 3.28% 5 5.88% 2 0.85% 5 3.73% spider54.yandex.ru
10 9 2.95% 0 0.00% 1 0.26% 5 3.73% crawl-66-249-72-203.googlebot.com
11 9 2.95% 9 10.59% 3 1.24% 9 6.72% s15525901.onlinehome-server.info
12 6 1.97% 3 3.53% 1 0.51% 3 2.24% www.whois.sc
13 4 1.31% 3 3.53% 12 4.53% 1 0.75% 108.59.8.80
14 4 1.31% 2 2.35% 1 0.43% 2 1.49% bardolino.netestate.de
15 4 1.31% 1 1.18% 1 0.29% 1 0.75% dslb-084-058-212-049.pools.arcor-ip.net
16 4 1.31% 1 1.18% 1 0.29% 1 0.75% p5b12da30.dip0.t-ipconnect.de
17 4 1.31% 1 1.18% 1 0.29% 1 0.75% p5b148fad.dip0.t-ipconnect.de
18 4 1.31% 2 2.35% 1 0.43% 1 0.75% srstub-130.pn.sth.portlane.net
19 3 0.98% 1 1.18% 1 0.23% 1 0.75% 44-247.106-92.cust.bluewin.ch
20 3 0.98% 3 3.53% 1 0.29% 3 2.24% wvps178-77-66-56.dedicated.hosteurope.de
21 2 0.66% 2 2.35% 1 0.28% 2 1.49% 81.176.230.39
22 2 0.66% 2 2.35% 113 41.55% 2 1.49% 95-174-222-144.nts.su
23 2 0.66% 1 1.18% 1 0.21% 1 0.75% cjdinfo.cjd-braunschweig.de
24 2 0.66% 1 1.18% 0 0.16% 1 0.75% crawl-66-249-71-181.googlebot.com
25 2 0.66% 1 1.18% 0 0.16% 1 0.75% crawl-66-249-71-216.googlebot.com
26 2 0.66% 1 1.18% 0 0.16% 1 0.75% crawl-66-249-72-41.googlebot.com
27 2 0.66% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.75% msnbot-207-46-195-234.search.msn.com
28 2 0.66% 1 1.18% 0 0.16% 1 0.75% p5484a7c5.dip.t-dialin.net
29 2 0.66% 1 1.18% 0 0.16% 1 0.75% p5795b2c0.dip.t-dialin.net
30 2 0.66% 2 2.35% 1 0.28% 2 1.49% static.88-198-1-77.clients.your-server.de

Top 10 von 35 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 0.66% 2 2.35% 113 41.55% 2 1.49% 95-174-222-144.nts.su
2 30 9.84% 18 21.18% 72 26.50% 12 8.96% b3091190.crawl.yahoo.net
3 58 19.02% 6 7.06% 19 7.14% 21 15.67% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
4 4 1.31% 3 3.53% 12 4.53% 1 0.75% 108.59.8.80
5 33 10.82% 4 4.71% 11 4.21% 18 13.43% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
6 16 5.25% 1 1.18% 8 2.90% 8 5.97% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
7 15 4.92% 2 2.35% 6 2.09% 8 5.97% crawl-66-249-72-180.googlebot.com
8 26 8.52% 6 7.06% 5 1.98% 4 2.99% sticker03.yandex.ru
9 20 6.56% 1 1.18% 4 1.38% 3 2.24% sticker01.yandex.ru
10 9 2.95% 9 10.59% 3 1.24% 9 6.72% s15525901.onlinehome-server.info

Top 14 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 277 90.82% - (Direct Request)
2 2 0.66% http://valerie-bistro.de/robot.html
3 2 0.66% http://valerie-bistro.de/robot.html/
4 2 0.66% http://www.sitedomain.de/
5 1 0.33% http://de.saferpage.de/racing-news
6 1 0.33% http://horoskope-club.blogspot.com//
7 1 0.33% http://logistique.li/
8 1 0.33% http://logistique.li/IPTCBOT
9 1 0.33% http://magazin.18x24.com/presse/
10 1 0.33% http://our-sex.info/maxime/
11 1 0.33% http://werbung-public-relations.18x24.com/
12 1 0.33% http://www.love-temple.info
13 1 0.33% http://www.to12.de/search.php
14 1 0.33% http://yandex.ru/yandsearch

Top 15 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 135 44.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 56 18.36% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 30 9.84% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 21 6.89% Googlebot-Image/1.0
5 8 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
6 7 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; IPTCBOT;
7 6 1.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
8 4 1.31% DomainCrawler/2.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/racing-news.de
9 4 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
10 4 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 4 1.31% netEstate NE Crawler (+http://www.sengine.info/)
12 3 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 3 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
14 2 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 2 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2011

Top 9 von 9 Lšndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 158 51.80% 16 18.82% 48 17.61% Firmen (com)
2 59 19.34% 15 17.65% 13 4.62% Russische Foederation Russische Foederation
3 42 13.77% 23 27.06% 75 27.54% Netzwerke (net)
4 20 6.56% 11 12.94% 5 1.88% Deutschland Deutschland
5 9 2.95% 9 10.59% 3 1.24% Informationsanbieter (info)
6 6 1.97% 5 5.88% 13 4.80% Unbekannte Adressen
7 6 1.97% 3 3.53% 1 0.51% Seychellen Seychellen
8 3 0.98% 1 1.18% 1 0.23% Schweiz Schweiz
9 2 0.66% 2 2.35% 113 41.55% UdSSR (alt) UdSSR (alt)


Generated by Webalizer Version 2.23